Przyjazd
Wyjazd

RODO-Polityka Prywatności

  1. Strona główna
  2. O nas
  3. RODO-Polityka Prywatności

FORMULARZ INFORMACYJNY

1. Administrator i dane kontaktowe administratora.

Administratorem danych osobowych jest Margo-Meble S.C. Małgorzata Bojar-Stefańska Ireneusz Stefański 15-354 Białystok, ul. Pogodna 16D, NIP 542-24-49-825

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: marketing@ckbtitanic.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres do korespondencji.


 

2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Margo-Meble S.C. będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

1) zawarcia i wykonania umowy - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia umowy i wykonywania umowy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporządzenie).

2) wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności ustawy o rachunkowości) - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia.

3) w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z zawartą z Panią/Panem umową realizowaną przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia.

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu), tj.: nazwa firmy, imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy, współpracownicy oraz podmioty, które współpracują z nami przy świadczeniu usług.

3. Okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc w celu świadczenia usług przez okres 3 lat od czasu zakończenia wykonania umowy, lub do momentu, w którym przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych, lub ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem przez nas usług, lub cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą. W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej

4. Przekazywanie danych.

1) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione instytucjom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj. Margo-Meble S.C.., przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).


5. Pani/Pana prawa.

1) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

2) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania.

4) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

5) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


6. Środki bezpieczeństwa.

KotwicaAdministrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora zapewnią odpowiednie środki ochrony Pana / Pani danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W celu zgłoszenia sprostowania danych lub usunięcia danych, prosimy o kontakt mailowy na adres: marketing@ckbtitanic.pl

Administrator Bazy Danych

 

Lokalizacja

CKB TITANIC
ul. Pogodna 16D, 15-354 Białystok

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij